Consultanţă de securitate

Organizarea securităţii într-o organizaţie cu mai multe puncte de lucru sau chiar şi în cazul uneia singure dar cu dimensiuni generoase şi complexitate ridicată constituie atât garanţia desfăşurării a obiectului de activitate în bune condiţii şi atingerea obiectivelor finale ale compatiei cât şi controlul riscurilor şi al pierderilor potenţiale.

Organizarea securităţii începe cu înţelegerea nevoilor de securitate, identificarea riscurilor, conceperea unor proceduri de securitate specifice şi conturarea unui profil şi concept de securitate adaptat nevoilor fiecărei organizaţii în parte.

Conceptul de securitate se poate traduce ulterior în selecţia de furnizori şi stabilirea S.L.A. - urilor acestora, contolul costurilor, monitorizarea pierderilor şi a riscurilor, monitorizarea serviciilor de securitate pentru obţinerea unui standard cât mai ridicat de servicii.

Acest concept de securitate identificat şi conturat corect aduce un plus valoare concret măsurabil prin diminuarea pierderilor şi eficientizarea costurilor.