Despre noi

Societatea noastră este înfiinţată în anul 2014, în Bucureşti - Ilfov şi a avut o ascensiune constantă, ajungând în anul 2019 la o extindere naţională, o echipă considerabilă şi expertiza consistenta dobândită prin volumul mare de lucrări şi mai ales prin complexitatea acestora. Avem multă experienţă acumulată în domeniul securităţii fizice, atât pentru consumatorii de securitate, în special companiile multinaţionale, cât şi pentru prestatorii de servicii de securitate. Echipa noastră are în componenţa evaluatori de risc la securitatea fizică membri RNERSF, proiectanţi în domeniul sistemelor de securitate cât şi jurişti şi psihologi care pot acoperii întreaga sferă de servicii în domeniul consultantei de securitate: analiza de risc, consultanţă de securitate, etc.

Expertiză anterioară în domeniul securităţii acumulată de fiecare membru în parte cât şi experienţa comună asimilată în cadrul echipei DG SECURITY ne face să putem analiza şi înţelege problemele şi nevoile fiecărui client în parte identificând cea mai avantajoasă soluţie pentru a construi un sistem de securitate eficient dar şi rentabil întrucât coordonanta financiară este un element important în fiecare organizaţie. Datorită reţelei construite la nivel naţional, logisticii avansate de care dispunem şi experienţei dobândite în cadrul numeroaselor lucrări cu specific şi anvergură diferită, putem realiza lucrări la nivel naţional şi în regim de urgenţă putând avansa termene de 12-72 de ore şi preţuri promoţionale pentru extinderea portofoliului de clienţi.

Pentru că am ales să ne păstrăm obiectivi, nefiind prestatori de servicii de pază şi nici instalatori de sisteme de securitate, suntem soluţia ideală atât pentru construirea unui concept de securitate dar şi pentru a soluţiona rapid o problemă de securitate punctuală sau pentru a evita o amendă substanţială.

Procedurile de securitate sunt instrucţiuni scrise şi asumate pe bază de PV de către angajaţi din care să reiasă că au fost instruiţi cu privire la modul de acţiune în diferite situaţii de urgenţă, tâlhărie, furt. Contractele care ţin de structurile de securite sunt: de pază, monitorizare, transport valori, instalare sisteme securitate, mentenanţa sisteme.
Începând cu data de 1 iulie 2018, şi-a încetat efectele amânarea termenului până la care unităţile înfiinţate înainte de 16 iunie 2012 erau exceptate de la realizarea analizei de risc la securitate fizică. Astfel, după această dată, toate unităţile sunt obligate să aibă analiza de risc la securitate fizică, neefectuarea acesteia se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.
Documente pentru evaluarea de risc: CUI-ul societăţii, actul de proprietate / închiriere al locaţiei unde funcţionează societatea, schiţa locaţiei evaluate, date despre elementele mecano fizice constructive ale constuctiilor, proiectele tehnice pentru sistemele de securitate şi avizele emise de către Poliţie dacă corespund conf. Art.68 din HG/301/2012, planul de pază şi avizul Poliţiei, contracte care ţin de structurile de securite, asigurare de respundere civilă pentru persoane şi bunuri, proceduri de securitate.
Aria de acoperire: Bucureşti / Ilfov, Cluj, Constantă, Iaşi. La nivel naţional în funcţie de solicitări şi dimensiunea contractului.
Garanţia calităţii: o echipă compactă şi diversificata dar cu valori comune orientate pro-client face diferenţa în servicii şi oferă garanţia calităţii.