logologo
Dan Grigore, Security Manager la TRD TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL
Citiţi mai jos un interviu realizat de Securityportal.ro cu Dan Grigore, Security Manager la TRD TNUVA ROMÂNIA DAIRIES SRL
1. Cum caracterizaţi piaţa de securitate din România?
Piaţa serviciilor de securitate din România în acest moment este foarte puţin dezvoltată din punct de vedere calitativ, companiile de pază fiind preocupate de acapararea cotei de piaţă prin mijloace artificiale ca de exemplu vânzarea unor servicii pe care nu le deţin sau ofertarea unor preţuri de dumping pe care ulterior nu le pot susţine. Aceste elemente afectează grav nu doar calitatea serviciilor ci şi credibilitatea şi imaginea companiilor din domeniu.
2. Cum credeţi că va evolua piaţă pe termen mediu?
În perioada imediată se vor face o serie de compromisuri între prestatori şi beneficiari pe fondul crizei şi a lipsei de pregătire şi integritate. Din dorinţa de a reduce costurile, compromisurile vor afecta în special calitatea la nivelul resursei umane şi, implicit al serviciilor prestate.
3. Care sunt principalele neajunsuri ale mediului de securitate din România (companii, legislaţie, instituţii relevante ale statului, scandaluri, management etc) şi care credeţi că ar fi câteva soluţii posibile?
Din punctul meu de vedere, neajunsurile principale pe piaţa de securitate sunt la nivelul mentalităţii, lipsa de viziune, nivelul scăzut de pregătire profesională şi modelul de business orientat către câştiguri rapide şi uşoare (ca de altfel şi în alte domenii).
4. Care consideraţi că ar fi principalele elemente ce definesc în prezent societatea românească (violenţă în şcoli, orientarea spre câştiguri uşoare, desconsiderarea legii, puterea instituţiilor statutului etc.) şi au impact semnificativ asupra pieţei de securitate?
Societatea românească este caracterizată de instabilitate pe toate fronturile: politic, financiar şi de aici tot ce poate decurge pe un teren alunecos. Instabilitatea politică duce la desconsiderarea aparatelor de stat, a legilor iar instabilitatea financiară duce către câştiguri uşoare de moment indiferent de modalitate, alterarea integrităţii oamenilor care, la rândul ei, generează o creştere în rândul infracţionalităţii.
5. Cum apreciaţi mediul concurenţial şi respectarea legalităţii?
În opinia mea, concurenta în România este diferit înţeleasă decât în alte zone cu servicii de securitate mult evoluate. Pentru a avea o concurenţă sănătoasă, trebuie să se respecte o serie întreagă de reguli scrise şi nescrise, inclusiv de ordin deontologic.Concurenta este de cele mai multe ori neloiala folosindu-se mijloace ce nu onorează o companie a cărei misiune este de a apăra proprietatea şi implicit legea.
6. Care credeţi că ar trebui să fie rolul Poliţiei Române în ecuaţia securităţii? Dar al organizaţiilor de breaslă sau al companiilor de asigurări?
Pasivitatea, sau dacă vreţi lipsa unei reacţii adecvate a organelor de poliţie, favorizează elementul infracţional. Poliţia Romana ar trebui să fie cea care dă startul unui parteneriat cu companiile de securitate. Pentru că acest parteneriat să aibă succes, este necesar ca poliţistul să fie la rândul lui un model pentru agentul de pază lucru care este departe de realitate.
7. Cum apreciaţi nivelul culturii de securitate la nivelul companiilor din piaţă, atât al celor din domeniul securităţii, cât şi al celor ce beneficiază de astfel de servicii?
Nivelul de pregătire este foarte scăzut de ambele părţi, de unde şi mediocritatea în serviciile de securitate. Beneficiarul nu ştie ce să ceară, iar prestatorul nu ştie nici el prea multe sau dacă ştie, nu este interesat să ofere mai mult decât i se cere deoarece îi vor spori sarcinile şi cheltuielile. Schimbarea se va produce atunci când companiile beneficiare vor avea reprezentanţi pe probleme de securitate bine pregătiţi şi vor şti ce pretenţii să aibă visà-vis de companiile de securitate şi de serviciile aferente. Astfel, companiile de securitate vor fi obligate să se up-gradeze pentru a putea rămâne pe piaţă. Cu alte cuvinte, soltia va porni în mod necesar de la consumatorul de securitate şi nu de la prestator.
8. Cât de importantă este componentă de securitate în compania dvs (sau în grupul de companii din care face parte)?
Importanta securităţii în compania pe care o reprezint este foarte ridicată fiind practic baza pe care se poate construi un mediu de afacere sigur controlat şi prosper. Acest lucru rezultă dintr-o multitudine de elemente cum ar fi standardul ridicat de securitate pretins de top management şi implicarea securităţii că suport în diferitele activităţi specifice la nivel intern.
9. Conduceţi o companie de succes pe piaţa din România. Care a fost reţeta succesului? Care au fost cele mai importante momente din istoria companiei ce au marcat evoluţia acesteia, cu bune şi cu rele?
Conceptul de securitate în compania pe care o reprezint a fost construit pe sistemul spirală, însemnând că există mai multe linii de securitate până în centru unde se afla obiectivul protejat. Atenţia a fost îndreptată deopotrivă asupra tuturor aspectelor începând cu selecţia personalului şi a colaboratorilor în baza unor teste de integritate şi a CV-ului asistat de Poligraf, continund cu securitatea fizică asigurată atât de mijloace mecanice cât şi electronice monitorizate de personal pregătit suplimentar de către compania noastră şi terminând cu securizarea datelor şi informaţiilor fiind create mai multe niveluri de acces pe sistem piramidal. Provocările principale au fost asigurarea securităţii informaţionale datorită climatului neloial de pe piaţa românească. Acest obiectiv s-a dovedit a fi şi cel mai greu de realizat.
10. Care sunt planurile de viitor ale companiei dvs?
Planurile de viitor prevăd menţinerea unui climat de siguranţă în interiorul companiei, menţinerea procentului de zero evenimente pe linie de efracţie, PSI, ŞU şi a unui procent de pierderi de sub 0,1 %.