FIRMELE SCAPA, IN 2016, DE ANALIZA DE RISC


LA SECURITATEA FIZICA. S-A STABILIT UN NOU TERMEN PENTRU CONFORMARE

Pana la 1 ianuarie 2016, toate firmele din Romania ar fi trebuit sa aiba o analiza a riscurilor de securitate. In lipsa acestei analize, care poate fi realizata numai de auditori acredita i, ele riscau sa primeasca amenzi de pana la 10.000 de lei. Cu toate acestea, la final de 2015, Guvernul a decis prorogarea termenului de la care urma sa intre in vigoare obligativitatea unei astfel de analize de risc.
Hotararea Guvernului nr. 1002/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015.
Actul normativ prevede ca „obligatia elaborarii analizei de risc la securitate fizica de catre unitatile prevazute la art. 2 alin (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintate pana la data de 16 iunie 2012, se proroga pana la data de 1 iulie 2017”. Anterior, acest termen este stabilit pentru 1 ianuarie 2016.
Obligativitatea analizei de risc la securitate fizica a aparut pe fondul intrarii in vigoare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 301/2012, care a aprobat normele de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
In octombrie 2014, prevederile acestei HG au fost prorogate pana la 1 ianuarie 2016 pentru firmele infiintate pana la data de 16 iunie 2012. In schimb, cele infiintate incepand cu data de 17 iunie 2012 au avut ca termen limita de realizare a unei analize de risc data de 1 ianuarie 2015.
Legea prevede ca lipsa analizei de risc la securitate fizica se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei. Politistii, jandarmii, precum si primarii sau imputerniciti ai acestora sunt cei care trebuie sa verifice daca firmele respecta sau nu legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora.
Totodata, pe langa firme, sunt obligate sa aiba o astfel de analiza de risc si ministerele, celeltalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare dezvoltare, precum si orice alte organizatii care detin bunuri sau valori.
“Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora”, se arata in Legea nr. 333/2003.
Potrivit HG 301/2012, unitatile care nu efectueaza operatiuni cu numerar nu au obligatia incadrarii in cerintele minime stabilite de lege.
Conform legii, analiza de risc trebuie sa fie efectuata de un evaluator de risc la securitatea fizica. Acesta trebuie sa fie inscris in RNERSF - Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica. Reglementarile in vigoare nu prevad un pret fix pe care il poate cere un evaluator pentru realizarea unei astfel de analize.
Bine de stiut! Printre agentii economici care trebuie sa efectueze o o analiza de risc de securitate se numara:
- Bancile;
- Institutiile financiare nebancare;
- Casele de schimb valutar;
- Casele de amanet;
- Unitatile postale;
- Statiile de comercializare carburanti;
- Spatiile comerciale cu o suprafata mai mare de 500 mp;
- Salile destinate jocurilor de noroc;
- Casieriile furnizorilor de utilitati;
- Automatele de tranzactii cu numerar din afara sediilor bancare;
- Centrele de procesare a numerarului.
- Magazinele de arme si munitii.
Analiza de risc la securitatea fizica se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina masurile necesare pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.
CUM SE REALIZEAZA ANALIZA DE RISC
Conform prevederilor legislative aflate in vigoare, analiza de risc la securitatea fizica arerolul de a identifica vulnerabilita tile si riscurile, de a determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica. Totodata, ea trebuie sa gaseasca si solutii in mentinerea sigurantei.
In momentul completarii unei analize de risc pentru un obiectiv, evaluatorul foloseste un chestionar sau un interviu privind activitatea firmei, precum si masurile de securitate deja existente (alarma, sistem de supraveghere video, seif). In plus, acesta va face, obligatoriu, o vizita la obiectivul evaluat. Urmeaza completarea unei grile de calcul a riscului, precum si realizarea unui raport de evaluare a riscului. Daca nivelul de risc nu este acceptabil, evaluatorul va stabili o serie de masuri. De exemplu, evaluatorul va cere, dupa caz, angajarea a inca unui paznic sau instalarea unor camere de supraveghere in anumite puncte cheie.
CAND SE REVIZUIESTE ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA
Conform prevederilor in vigoare, analiza de risc la securitatea fizica trebuie revizuita cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si / sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii.
In acelasi timp, legea prevede ca analiza de risc este obligatoriu sa fie revizuita in cel mult 2 luni de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva sau in cel mult o luna de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate ale unitatii beneficiare. Mai mult, conducerea unitatii beneficiare poate solicita o noua analiza de risc ori de cate ori considera ca este necesar.
COMPLETAREA UNEI ANALIZE DE RISC LA SECURITATE FIZICA IMPLICA MAI MULTI PASI
Elaborarea analizei de risc la securitate fizica implica, in general, parcurgerea urmatoarelor etape:
- definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
- stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
- identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact,
- evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;
- analizarea riscurilor la securitatea fizica;
- estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
- intocmirea Raportului de evaluare si propuneri de tratare a riscurilor la securitatea fizica
CINE POATE FI EVALUATOR DE RISC
Conform reglementarilor legii aflate in vigoare, ca sa devina evaluator de risc la securitatea fizica, persoana interesata trebuie sa indeplineasca aceste conditii:
- sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic;
- sa nu fie inscrisa cu antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
- sa aiba experienta de min. 3 ani in domeniul organizarii, planificarii, executarii sau controlul masurilor de securitate in formele prevazute de lege;
- sa posede cunostinte privind securitatea mecano-fizica, sistemele de alarma la efractie si jaf armat, inclusiv control al accesului si TVCI pentru aplicatii de securitate, transmiterea semnalizarilor de alarma la distanta si centrele de receptie a alarmelor, serviciile de paza si interventie, transport valori, probate prin certificate de competente profesionale.
Important! Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie in momentul depunerii spre avizare a planului de paza al unei firme.
Prin planul de paza se stabilesc caracteristicile obiectivului pazit, numarul paznicilor, mijloacele tehnice de paza si alarmare, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune in diferite situatii.
Legea prevede ca numai unitatile care efectueaza operatiuni cu numerar au obligatia sa aiba asigurata paza fizica. Acestea sunt nevoite sa isi instaleze si un sistem de alarmare la efractie, capabil sa asigure „detectie perimetrala la nivelul gardului de protectie a obiectivului pentru semnalarea patrunderii neautorizate catre personalul de paza aflat in serviciu”.