logologo
IGPR: Totul despre analiza de risc la securitate fizică.

Poliția Română explică cine, când, cum și de ce trebuie realizată analiza de risc la securitate fizică.
Avem o unitate deţinătoare de valori şi bunuri? Trebuie înţelese riscurile la securitatea fizică, trebuie identificaţi factorii ce pot declanşa riscul, şi astfel, putem preveni incidentele, fără intervenţia autorităţilor, se precizează într-un buletin de presă al Inspectoratului General al Poliției Române.
Siguranța personală fizică ocupă al doilea nivel în cadrul nevoilor omului. Cum o putem asigura?… Prin protecția împotriva factorilor antisociali (tâlhării, amenințări, furturi, distrugeri, etc.) și a celor naturali distructivi (incendii, inundații, cutremure, etc.).
Cadrul normativ din ţara noastră stabilește că fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor deţinute, îl constituie Analiza de risc la securitatea fizică, prin care se asigură identificarea amenințărilor și a vulnerabilităţilor unei unități.
Prin această analiză, trebuie identificate permanent riscurile de securitate fizică a activității unităţii, nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și măsurile de protecţie.
Cine trebuie să aibă analiza de risc?
Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.
Aceeaşi obligaţie îi revine şi patronului de magazin de cartier, dar şi societăţilor mari, care se întind pe mii de metri pătraţi, dar şi instituţiilor publice
Lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute se regăsește în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
Astfel, au această obligație următoarele unități:
societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată); ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale; regiile autonome; companiile şi societăţile naţionale; institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.