Hotararea nr. 1017/2013
Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1017/2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
In vigoare de la 16.12.2013
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic.
Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, se modifica dupa cum urmeaza:
1 La articolul 7 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
(1) In termen de 24 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, modul de functionare a unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a societatilor specializate de paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, licentiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, trebuie sa fie potrivit cerintelor stabilite in normele metodologice aprobate prin prezenta hotarare.”
2 La Normele metodologice, alineatul (4) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
(4) Pana la aprobarea standardului ocupational pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica si, ulterior, pentru o perioada de 6 luni de la data emiterii deciziei de aprobare a acestuia, analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime mai mare de 5 ani in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica.”
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Mariana Campeanu
Bucuresti, 11 decembrie 2013.