dgsecurity decoration dgsecurity decoration dgsecurity decoration DG Security Services SRL dgsecurity decoration dgsecurity decoration

Analiza de risc la securitate fizică devine obligatorie din 1 iulie.

De la întâi iulie, toate obiectivele deținătoare de bunuri sau valori vor fi obligate să dețină o analiză de risc la securitate fizică, după ce termenul pentru aceasta a fost amanat de mai multe ori.

Potrivit legii, instituţiile şi operatorii economici care deţin bunuri sau valori sunt obligate să realizeze analize de risc la securitatea fizică începând cu data de 1 iulie 2018. Această obligativitate este prevăzută la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Această dată a fost amanata deja de două ori, ultima dată printr-o hotărâre a MAI care propunea prorogarea cu un an a datei limită până la care companiile înfiinţate până la data de 16 iunie 2012 sunt obligate să dețină o analiză de risc la securitate fizică, ea fiind adoptată de Guvern pe 30 iunie 2017, conform securityportal.ro.


Măsura a fost cerută de reprezentanţii operatorilor economici în cadrul întâlnirilor de analiză pentru crearea şi sprijinirea unui mediu favorabil de afaceri desfăşurate la nivel guvernamental. Din analizele realizate a reieşit că unităţile deţinătoare de valori nu au reuşit, în totalitate, să se alinieze la noile cerinţe de securitate, motivându-se prin indisponibilitatea experţilor abilitaţi. Astfel, prorogarea termenului de la 1 iulie 2017 la 1 iulie 2018 este necesară pentru identificarea unor mecanisme care să eficientizeze procesul de evaluare ariscului la securitatea fizică şi pentru a da posibilitatea conformării a cât mai multor unităţi la noile cerinţe, precum şi pentru a nu determina formalizarea fără consistenţa necesară a procesului de efectuare a analizelor de risc sau afectarea funcţionării unor operatori economici, cu consecinţe negative în plan socio-economic.

Cu toate acestea, micii întreprinzători s-au arătat nemulţumiţi de forma actuală a legii, cerând rescrierea acesteia în totalitate, astfel încât numai companiile cu risc ridicat să aibă această obligaţie, firmele mici să decidă singure ce măsuri de protecţie trebuie luate. Efectuarea analizei de risc la securitate fizică nu este doar o simplă formalitatea, ci înseamnă și implementarea recomandărilor incluse în aceasta. Evaluarea unei instituții presupune identificarea tuturor vulnerabilităților și a riscurilor la care se expune un obiectiv și indică metodele necesare pentru protejarea bunurilor și valorilor. Astfel, concluziile analizei se formulează într-un raport în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri. Toate etapele acestei analize sunt prestate numai de către un evaluator de risc autorizat de către Inspectoratul General al Poliției Române și care este înscris în Registrul Național al Evaluatorilor, scrie ziarulunirea.ro.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte cel puțin o dată la trei ani, în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă sau în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute se regăsește înLegea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precizeazăziaruldeiasi.ro.

Consultanta strategica pe piata de securitate IT

dgsecurity decoration dgsecurity decoration O ECHIPA UNITA DIN PASIUNE dg security favicon DG Security Services acoperire nationala

DG SECURITY SERVICES SRL este inregistrata ANSPDCP conform NRG 0008259 /NI 727531824890 / 13.03.2018

 CONTACT RAPID  0728.888.081

Copyright © 2017-2018 DG Security

Toate drepturile rezervate.